Giới thiệu game Phỏm (Ù 9 lá)
Bài Ù 9 lá hay còn gọi là bài Phỏm (Tá Lả), sử dụng bộ bài gồm 52 lá. Độ mạnh từ cao đến thấp như sau: K (già), Q (đầm), J (bồi), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 , 3, 2, A(xì).
Lá K là mạnh nhất và A là yếu nhất.
Bài Phỏm có thể chơi từ 2 -4 người. Chủ bàn sẽ được chia 10 lá, người chơi cùng được chia 9 lá. Những lá bài còn lại được để giữa bàn chơi.

Khi chơi bài, người chơi cần cân nhắc để tìm cách ăn bài và thả rác để lập phỏm cũng như giảm thiểu tổng số điểm của những lá bài không nằm trong phỏm.

Một nhóm bài được gọi là Phỏm nếu chúng gồm có : 3 hay 4 lá bài với cùng một giá trị ; 3 lá bài liên tục hay nhiều hơn với cùng một nước bài(cơ, rô, chuồn, bích).
 
Hướng dẫn chơi game nhanh
1
Đăng nhập
2
Chọn Game
3
Chọn server
4
Tạo bàn riêng hoặc chơi ngay
5
Chọn chỗ ngồi trong bàn