Giới thiệu game Tiến lên miền nam
Game Tiến lên sử dụng bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 lá bài được chơi bởi từ 2 đến 4 người. Xếp hạng độ lớn của các lá bài theo thứ tự giảm dần như sau: 2 (Heo) > A (Xì hoặc Ách) > K (Già) > Q (Đầm) > J (Bồi) > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3. Lá bài 2 là lớn nhất, lá bài 3 là thấp nhất.

Game Tiến lên chia thành 4 nước bài cho các lá bài từ cao xuống thấp như sau: cơ > rô > chuồn (tép, nhép) > bích. Bởi vậy, lá 2♥ (heo cơ) là lá bài chiếm ưu thế tuyệt đối và lá 3♠ (ba bích) là lá bài yếu nhất trong trò chơi.
 
Hướng dẫn chơi game nhanh
1
Đăng nhập
2
Chọn Game
3
Chọn server
4
Tạo bàn riêng hoặc chơi ngay
5
Chọn chỗ ngồi trong bàn