Giới thiệu game Đánh chắn
Game Đánh Chắn là một kiểu chơi bài với bộ bài cổ truyền Tổ Tôm. Chơi chắn 4 người tham gia gọi là Bí tứ.
Mục đích của trò chơi này là làm tròn bài thông qua chắn và cạ cùng với việc ăn bài theo giá trị của các hàng quân mà bài của mỗi người có thể tới ù hoặc gò bài để giữ lại những tổ hợp bài nhiều điểm.
Bộ bài Đánh Chắn dùng bộ bài Tổ Tôm nhưng bỏ bớt đi hàng Nhất và hàng Yêu (quân Thang Thang và Lão). Như vậy, bộ bài đánh Chắn bây giờ chỉ còn 100 quân, gồm các quân có số Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu (mỗi số đều có 3 hàng Vạn, Văn, Sách, mỗi hàng 4 quân) và Chi Chi (chính là hàng Nhất Văn, có 4 quân). Trong 100 quân có 20 lá bài đỏ- những lá bài được vẽ với khoanh đỏ (các quân Bát Sách, Bát Vạn, Cửu Sách, Cửu Vạn và Chi Chi) và 80 lá bài trắng (các quân bài còn lại).
 
Hướng dẫn chơi game nhanh
1
Đăng nhập
2
Chọn Game
3
Chọn server
4
Tạo bàn riêng hoặc chơi ngay
5
Chọn chỗ ngồi trong bàn