VUA TÀI XỈU
Top Tuần 28/09 - 30/09
18.200.273.000
18.200.273.000
6.224.379.000
2.404.308.000
1.821.513.000
1.552.898.000
1.519.482.000
1.510.568.000
1.468.664.000
1.341.636.000
 
 
 
PHÚ BANG
39.723
15.043
12.708
11.250
11.213
9.238
HTV
7.916
5.941
 
 
 
 
DANH SÁCH BANG HỘI
TOP 10 BANG MẠNH TRONG THÁNG 9
8.865.507
2273 thành viên
3.366.532
705 thành viên
2.837.095
1000 thành viên
2.637.436
210 thành viên
2.443.068
213 thành viên
2.277.570
303 thành viên
2.262.496
568 thành viên
2.029.726
509 thành viên
1.838.684
248 thành viên
1.551.586
432 thành viên
TOP 10 BANG MẠNH TRONG NGÀY
206.382
2273 thành viên
99.043
1000 thành viên
81.816
210 thành viên
73.911
568 thành viên
73.410
213 thành viên
64.661
705 thành viên
64.374
432 thành viên
57.662
248 thành viên
57.652
170 thành viên
50.601
509 thành viên
 
 
 
DIỄN ĐÀN
2 giờ 23 phút
bendoicoem | Bang CLB_ARESNAL | 6 lượt xem | 1 thảo luận
2 giờ 24 phút
thesecret | Bang Quảng Bình City | 3 lượt xem | 1 thảo luận
2 giờ 25 phút
MarioOliver | Bang The Sun | 5 lượt xem | 1 thảo luận
2 giờ 43 phút
evil6737 | Bang faith and hope | 50 lượt xem | 0 thảo luận
3 giờ 20 phút
Thanglong1405 | Bang Long_Phung | 13 lượt xem | 1 thảo luận
4 giờ 2 phút
Admin | 167 lượt xem | 0 thảo luận
4 giờ 29 phút
minhlinhbaby | 5 lượt xem | 1 thảo luận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sau >>
 
 
 
 
 
TIN NHANH BANG HỘI
 
0 giờ 9
130 thành viên
0 giờ 22
Lên level 6
0 giờ 46
50 thành viên
1 giờ 11
130 thành viên
2 giờ 55
510 thành viên
2 giờ 55
510 thành viên
3 giờ 3
30 thành viên
3 giờ 17
10 thành viên
4 giờ 14
80 thành viên
6 giờ 15
80 thành viên
 
 
 
SINH NHẬT VIP 01/10
NickName Vip Point
 
6568
 
6100
 
3617
 
3462
 
3375
 
3254
 
2602
 
2418
 
2395
 
1370