Giới thiệu game Ba lá
img-slide-1img-slide-2img-slide-3
123
Game được chia làm 2 cách chơi, cùng chơi chung trong phòng chơi game, gồm:

Ba cây – cách chơi của miền Bắc
Bài cào – cách chơi của miền Nam

Ba cây và bài cào có những luật chung (chơi trương có nhà cái, nhất ăn tất hay góp gà) và luật riêng…
 
Hướng dẫn chơi game nhanh
1
Đăng nhập
2
Chọn Game
3
Chọn server
4
Tạo bàn riêng hoặc chơi ngay
5
Chọn chỗ ngồi trong bàn
test