Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
8.750.049.786
6.400.960.927
6.104.629.610
5.809.573.784
5.505.000.956
5.483.355.699
5.000.000.193
4.959.434.661
4.625.000.400
4.570.828.400
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
19.659.321.679
12.553.576.898
9.863.802.843
8.373.218.019
6.925.436.533
5.926.999.677
5.329.325.134
5.143.286.042
5.127.911.486
4.817.075.044
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
27.369
15.078
11.387
10.922
10.353
HTV
10.139
6.145
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.512.425
2.222.518
2.075.897
1.709.963
1.523.804
1.486.171
1.475.387
1.137.007
1.045.672
Hiển thị