Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
10.297.852.601
9.410.957.008
6.821.511.709
5.756.542.716
5.365.826.579
5.292.105.085
4.038.222.816
3.762.490.271
3.646.201.430
3.614.565.334
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
10.518.977.606
4.138.750.608
2.837.852.820
2.753.328.798
2.540.772.234
2.287.619.200
2.281.125.206
2.049.409.624
2.027.425.268
1.955.532.914
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 7
Tên Bang
Gold
20.170.354.171
10.541.842.930
8.794.644.394
8.659.699.563
5.272.646.757
4.703.377.460
4.516.728.593
4.398.393.079
4.341.183.016
4.021.893.050
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
27.459
17.147
11.627
9.865
7.675
7.526
HTV
7.456
5.753
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
7.194.792
2.704.428
2.693.760
2.633.031
2.464.658
2.347.158
1.569.613
1.442.116
1.365.949
Hiển thị