Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
28.175.539.245
22.231.380.287
16.974.985.293
15.164.975.612
10.306.244.951
10.133.927.726
8.986.967.707
8.471.372.746
8.196.813.984
8.116.690.680
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
4.143.208.578
3.201.262.020
3.040.751.883
2.753.597.682
2.555.067.834
2.448.956.200
2.373.389.370
2.141.725.902
2.102.142.642
1.890.810.108
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 8
Tên Bang
Gold
473.616.638
458.260.822
455.333.634
317.411.777
316.664.050
273.324.243
272.362.677
251.205.960
246.086.819
245.351.559
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
29.111
16.072
11.971
9.933
9.261
7.787
HTV
7.530
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
316.038
307.541
176.301
121.852
75.294
Hiển thị