Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
11.810.176.666
11.545.863.087
8.911.867.457
6.409.521.000
5.807.032.699
5.761.420.387
5.756.133.025
5.340.982.179
5.051.440.094
4.814.525.890
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 9
Tên Bang
Gold
17.028.293.432
10.030.064.123
5.601.228.677
5.556.249.525
4.545.420.638
3.918.624.389
3.557.400.710
3.363.028.528
3.296.448.329
3.155.390.249
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
25.127
13.657
11.109
10.480
9.314
HTV
6.841
5.922
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
4.972.576
2.194.209
1.763.880
1.708.059
1.564.181
1.411.858
1.018.079
998.594
840.305
Hiển thị