Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
13.540.357.865
6.109.891.788
5.809.573.784
5.402.411.235
4.693.180.903
4.619.859.221
4.019.715.979
3.813.301.345
3.721.881.317
3.684.913.276
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
21.346.329.358
13.310.495.970
10.903.877.709
9.199.814.230
8.215.603.738
6.202.653.315
5.822.877.970
5.609.724.452
5.238.797.469
5.079.540.450
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
27.208
15.156
11.400
10.962
10.489
HTV
9.840
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.977.982
2.428.265
2.395.936
1.944.484
1.675.847
1.632.506
1.574.436
1.241.889
1.157.168
Hiển thị