Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
41.608.981.301
16.578.952.800
14.644.720.000
12.143.226.301
11.465.280.000
8.061.639.390
8.030.025.178
7.678.451.004
7.104.368.830
6.839.364.653
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
5.504.878.785
2.854.251.576
2.555.067.834
2.544.388.998
2.159.744.400
2.005.748.514
1.960.756.380
1.931.006.362
1.823.329.003
1.671.772.410
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 9
Tên Bang
Gold
2.833.491.220
1.837.405.362
948.489.152
819.799.528
423.206.015
379.636.523
361.997.949
359.905.971
352.848.735
329.636.024
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
25.815
18.781
11.003
8.754
6.915
HTV
6.905
5.910
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
347.271
184.117
156.269
153.328
106.962
105.707
92.953
Hiển thị