Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
26.702.309.687
22.753.765.387
8.714.539.393
8.603.157.010
8.328.488.000
7.703.673.014
7.566.796.677
6.725.661.664
6.517.331.286
5.786.425.833
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
11.973.770.920
4.218.730.728
3.555.767.112
3.476.624.400
2.833.686.306
2.555.067.834
2.261.337.929
2.157.531.750
2.146.140.954
1.924.552.674
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 8
Tên Bang
Gold
12.460.873.690
12.253.131.759
5.437.141.509
4.493.151.780
4.072.863.239
3.714.475.786
3.590.884.786
3.541.723.936
3.149.113.527
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
38.842
18.352
10.866
10.104
7.830
HTV
6.560
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
4.644.389
2.342.376
2.189.954
2.135.893
1.799.859
1.541.134
1.454.169
1.401.914
1.196.835
Hiển thị