Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
18.400.998.051
10.160.526.875
9.503.128.872
9.259.050.198
6.559.102.453
6.400.454.581
6.087.084.325
5.847.390.471
5.808.307.147
5.664.590.005
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
2.244.575.056
1.016.979.091
636.521.507
626.924.184
577.785.636
565.784.612
564.816.563
471.808.345
HTV
471.634.202
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
40.865
12.806
11.278
11.218
9.429
HTV
8.203
5.941
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
255.978
116.915
90.464
77.152
75.276
63.099
Hiển thị