Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
8.014.743.149
7.188.682.941
7.004.323.010
6.383.333.469
6.107.519.952
5.809.573.784
5.692.823.110
5.239.966.134
4.118.143.076
4.105.802.051
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
18.833.478.566
11.461.098.494
9.327.048.404
7.801.473.932
6.453.592.275
5.800.123.167
5.244.810.436
5.053.529.789
4.945.356.614
4.694.699.210
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
27.396
14.960
11.377
10.915
10.806
HTV
9.979
5.953
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.291.685
2.122.563
1.897.611
1.606.236
1.475.513
1.428.179
1.416.429
1.081.074
997.335
Hiển thị