Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
15.027.544.797
10.296.726.945
9.407.937.008
9.287.787.790
8.045.884.190
6.753.172.816
6.198.952.495
5.755.231.737
5.300.335.512
5.281.998.727
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
4.387.858.304
4.138.750.608
3.013.965.504
2.837.852.820
2.753.328.798
2.540.772.234
2.287.619.200
1.940.484.914
1.870.479.776
1.818.511.596
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 7
Tên Bang
Gold
19.080.456.031
9.969.088.373
8.371.781.667
7.758.612.887
5.145.838.524
4.288.111.597
4.082.720.404
3.914.330.314
3.633.084.890
3.535.490.488
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
28.518
21.383
11.538
9.854
7.591
HTV
7.310
7.015
5.564
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
6.790.987
2.506.167
2.468.402
2.409.819
2.281.543
2.252.833
1.487.252
1.346.346
1.244.778
Hiển thị