Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
10.955.968.504
10.705.257.948
9.160.520.601
9.075.435.517
8.995.560.618
8.509.798.291
5.807.032.699
5.695.101.977
5.644.109.452
5.411.426.238
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 9
Tên Bang
Gold
19.255.827.605
10.987.511.460
6.369.341.311
5.754.976.375
4.912.095.730
4.139.208.695
3.909.353.926
3.594.466.896
3.535.024.359
3.472.633.975
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
25.750
13.909
11.132
10.519
9.450
HTV
6.704
5.937
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.311.323
2.400.117
1.903.614
1.841.323
1.741.601
1.584.680
1.144.499
1.074.500
936.400
Hiển thị