Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
24.822.470.687
22.449.936.109
9.241.753.098
6.002.091.216
5.789.017.869
5.079.043.736
4.768.010.258
4.496.181.007
4.026.131.313
3.608.302.451
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
12.874.769.920
3.631.350.000
2.833.742.736
2.697.155.531
2.555.067.834
1.939.905.792
1.868.155.838
1.842.133.194
1.600.567.590
1.587.108.000
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 8
Tên Bang
Gold
13.585.122.683
13.213.563.896
5.928.988.966
5.121.261.196
4.484.037.402
4.113.972.247
3.991.427.177
3.613.825.312
3.529.047.450
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
38.558
18.724
11.000
10.122
7.757
HTV
6.618
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.041.804
2.579.386
2.403.807
2.329.671
1.967.475
1.555.638
1.547.489
1.461.051
1.327.820
Hiển thị