Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
10.884.371.915
6.602.285.477
5.809.573.784
5.507.411.235
4.733.960.779
4.693.180.903
4.312.186.788
4.239.437.501
4.092.269.992
3.827.445.358
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
20.812.172.210
13.116.362.025
10.604.173.479
8.911.509.704
8.040.474.699
6.152.635.878
5.822.444.715
5.502.771.102
5.209.215.052
5.022.876.752
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
27.090
15.106
11.397
10.952
10.467
HTV
10.210
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.977.982
2.428.265
2.395.936
1.944.484
1.675.847
1.632.506
1.574.436
1.241.889
1.157.168
Hiển thị