Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
10.000.020.999
7.743.506.474
5.999.516.134
5.895.849.452
5.807.032.699
5.695.101.977
5.637.363.395
5.557.014.202
5.441.717.649
4.688.986.939
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 9
Tên Bang
Gold
21.926.110.221
12.040.175.593
7.074.923.321
6.432.589.043
5.353.016.247
4.556.987.526
4.360.054.479
3.912.897.208
3.889.411.252
3.728.553.612
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
25.890
13.355
11.159
10.764
9.620
HTV
6.743
5.938
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.957.009
2.692.678
2.177.145
1.999.537
1.959.967
1.751.000
1.314.573
1.253.000
1.093.419
Hiển thị