Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
24.822.470.687
22.449.936.109
10.031.224.601
9.336.513.098
5.958.718.584
5.789.017.869
5.242.488.000
5.141.873.736
4.547.681.007
4.455.610.258
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
12.874.769.920
3.601.026.000
2.833.742.736
2.570.950.331
2.555.067.834
1.939.905.792
1.824.903.234
1.824.742.358
1.600.567.590
1.587.108.000
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 8
Tên Bang
Gold
13.346.157.467
13.099.653.453
5.825.401.582
5.028.354.820
4.433.741.542
3.969.795.123
3.940.882.039
3.604.350.727
3.447.792.373
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
38.319
18.667
10.988
10.116
7.690
HTV
6.609
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
4.847.463
2.460.641
2.298.740
2.232.238
1.882.194
1.549.074
1.508.908
1.421.673
1.262.832
Hiển thị