Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
28.772.381.428
14.644.720.000
11.465.280.000
10.003.626.500
8.093.120.418
8.061.639.390
7.780.289.054
7.387.457.633
7.175.847.599
7.104.368.830
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
5.504.878.785
2.854.251.576
2.555.067.834
2.544.388.998
2.159.744.400
2.005.825.536
1.960.756.380
1.931.006.362
1.823.329.003
1.735.308.120
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 9
Tên Bang
Gold
3.026.335.693
1.904.857.271
1.076.704.751
820.120.358
553.272.848
419.557.825
384.777.362
371.835.759
363.008.287
351.994.227
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
25.883
18.311
11.004
8.776
7.005
HTV
6.912
5.910
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
347.271
184.117
156.269
153.328
106.962
105.707
92.953
Hiển thị